NEW! ほっとあいずオフィス

今までの「ホーム・グラウンド」だった、MARUTA から、ココへ引越し

テレビ局 担当 @Television_jp

 

 Team_LOCAL_TV 02_NEWS ORGANIZATION

 1_HOKKAIDO / 3_TOHOKU_KITA 4_TOHOKU_MINAMI

 5_KANTO_KITA 6_KANTO_MINAMI 7_TOKYO

 8_KO_SHIN_ETSU 9_HOKURIKU 10_TOKAI / 11_KINKI_KITA 12_KINKI_MINAMI 

 13_CHUGOKU 14_SHIKOKU / 15_KYUSYU_KITA 16_KYUSYU_MINAMI


 Team_TELEVISION / 1ch_NHK_G 2ch_ETV

 4ch_NTV_YTV 5ch_ASAHI_ABC 6ch_TBS_MBS 7ch_TV_TOKYO

 8ch_FUJI_KTV 9ch_TOKYO_MX

 

 BS & CS

 SkyperfecTv WOWOW / BS11_12 J_SPORTS GAORA J:COM
 o5_BS_TV o6_Cable_TV  o4_General

 

 番組終了ほか

 o1_NHK o4_NTV_YTV  o5_TV_ASHAHI o6_TBS_MBC

 o7_TV_TOKYO o8_FUJI_TV o7_FAN_BOT